crc.jpeg
crc.jpeg

System e-TOLL

Slide

Jak to działa?

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa w dniu 24 czerwca 2021 r. uruchomiła nowy system o nazwie e-TOLL służący do poboru opłat za przejazd pojazdami ciężkimi (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz płatnych odcinkach autostrad Konin-Stryków (A2) i Wrocław-Sośnica (A4). System e-TOLL to nowoczesne rozwiązanie, oparte na technologii pozycjonowania satelitarnego, które zastąpi system viaTOLL.

Aktualnie obowiązuje okres przejściowy, w którym działają oba systemy i zgodnie z obowiązującymi przepisami zakończy się on 30 września br. wraz z wygaśnięciem viaTOLL.

Każdy użytkownik pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t może wybrać najdogodniejszy dla siebie sposób przekazania danych lokalizacyjnych do systemu: za pomocą darmowej aplikacji zainstalowanej na urządzeniu mobilnym, lokalizatorów fabrycznie zamontowanych w pojazdach (ZSL) lub urządzeń pokładowych (OBU).

OdtwórzPlay
Slide
Jak używać?

W celu korzystania z systemu e-TOLL, powinno się zarejestrować się w IKK na stronie etoll.gov.pl oraz wskazać urządzenie, przy użyciu którego będą przekazywane dane geolokalizacyjne do systemu e-TOLL. Użytkownicy mogą wybrać najwygodniejszy dla nich sposób przekazywania danych do systemu:

OBU

z ang. On Board Unit

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa w dniu 24 czerwca 2021 r. uruchomiła nowy system o nazwie e-TOLL służący do poboru opłat za przejazd pojazdami ciężkimi (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz płatnych odcinkach autostrad Konin-Stryków (A2) i Wrocław-Sośnica (A4). System e-TOLL to nowoczesne rozwiązanie, oparte na technologii pozycjonowania satelitarnego, które zastąpi system viaTOLL.

ZSL

Zewnętrzne Systemy Lokalizacyjne<

Urządzenie na stałe wpiete do instalacji elektrycznej pojazdu, wyposażone w zewnętrzną antenę GPS oraz GSM, Montaż odbywa się przez wykwalifikowanego instalatora STREFA GPS pod kokpitem pojazdu. Urządzenie wyposażone jest w zewnętrzny system – diodę sygnalizującą, która informuje kierowcę, o prawidłowym działaniu e-TOLL. Diodę montujemy w kabinie kierowcy, w dowolnym miejscu, w wybranym przez użytkownika pojazdu.

ZSL pozwala na przesyłanie danych geolokalizacyjnych do systemu e-TOLL oraz monitoring logistyczny pojazdu.

Drogi kliencie - skontaktuj się z nami , żeby sprawdzić czy urządzenie zainstalowane aktualnie w pojeździe jest kompatybilne z e-TOLLem. Jeśli tak, konieczne jest poproszenie operatora o uruchomienie usługi. Należy również pamiętać, aby korzystając z urządzeń ZSL, zarejestrować się także w systemie e-TOLL i przypisać dane urządzenie ZSL do pojazdu, w którym jest ono zainstalowane.

?

Slide

Dlaczego warto wybrać STREFA GPS do obsługi systemu e-TOLL?

lightbulb_outline

Sygnalizacja e-TOLL, dioda informująca kierowcę o działaniu systemu

map

Montaż i serwisowanie urządzeń na terenie całej Polski

Profesjonalna pomoc i wsparcie techniczne

Oferta skrojona pod indywidualne potrzeby klientów

Slide
JAK ZAREJESTROWAĆ SIĘ W E-TOLL

Możesz zarejestrować się na 3 sposoby:

w stacjonarnej sieci Miejsc Obsługi Klienta

za pośrednictwem wybranego dostawcy kart flotowych

Od 29 czerwca 2021 roku obowiązuje w podatku dochodowym ulga e-TOLL. Ulga jest związana z wydatkami na wyposażenie pojazdów w urządzenia do poboru opłat w systemie e-TOLL.

Slide
Pobierz aplikację mobilną e-TOLL PL
Slide

Ulga podatkowa

Od 29 czerwca 2021 roku obowiązuje w podatku dochodowym ulga e-TOLL. Ulga jest związana z wydatkami na wyposażenie pojazdów w urządzenia do poboru opłat w systemie e-TOLL.

Na czym polega ulga?

Ulga polega na odliczeniu od dochodu (przychodu) z pozarolniczej działalności gospodarczej lub od dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej ustalonego na podstawie prowadzonej podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych (PIT) albo od dochodu z innych źródeł niż zyski kapitałowe (CIT):

- wydatków poniesionych na nabycie zewnętrznego systemu lokalizacyjnego lub urządzenia pokładowego,
- opłat poniesionych z tytułu umowy na obsługę zewnętrznego systemu lokalizacyjnego albo urządzenia pokładowego,
- opłat poniesionych z tytułu umowy leasingu, najmu lub dzierżawy zewnętrznego systemu lokalizacyjnego lub urządzenia pokładowego lub innej umowy o podobnym charakterze, na podstawie której taki system albo takie urządzenie zostały oddane do używania.

W uldze są uwzględniane wydatki i opłaty netto, tj. bez podatku od towarów i usług.

Poniesione wydatki i opłaty podlegają odliczeniu również w przypadku, gdy zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.


W podatku PIT odliczenie przysługuje od dochodu opodatkowanego na zasadach ogólnych według skali podatkowej albo od dochodu opodatkowanego według 19% stawki podatku albo od przychodu opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.


W podatku CIT odliczenie przysługuje od dochodu opodatkowanego według 9% albo 19% stawki podatku.

Z jakiego okresu można odliczyć poniesione wydatki?

Odliczeniu podlegają wyłącznie wydatki poniesione w 2021 roku.

W jakiej wysokości przysługuje ulga?

Maksymalnie można odliczyć kwotę stanowiącą iloczyn 500 zł oraz liczby systemów lokalizacyjnych lub urządzeń pokładowych. Liczba tych systemów i urządzeń nie może być większa niż liczba pojazdów, które wykonały w 2021 roku co najmniej jeden przejazd, za który została zapłacona opłata elektroniczna z wykorzystaniem tego systemu lub urządzenia.

Oznacza to, że poniesiony wydatek, np. na jedno urządzenie do jednego pojazdu w kwocie 400 zł uprawnia do jego odliczenia w całości (mieści się w limicie 500 zł), a wydatek, np. na jedno urządzenie do jednego pojazdu w kwocie 700 zł uprawnia do odliczenia w kwocie 500 zł (do wysokości przysługującego limitu).

W jaki sposób dokonać odliczenia?

W podatku PIT poniesione wydatki można odliczyć od dochodu (przychodu) ustalonego za 2021 rok. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu składanym za 2021 rok.

W podatku CIT odliczenia dokonuje się w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym zostały poniesione wydatki i opłaty, a w przypadku podatnika, którego rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy, odliczenie może zostać dokonane w zeznaniu składanym za rok podatkowy obejmujący dzień 31 grudnia 2021 roku.

Dane kontaktowe

Biuro

+48 733 299 100

Serwis

+48 733 299 130

Handel

+48 733 299 101