Loading...
Разработка платного шаблона Joomla

Tachograf - odczyt zdalny

Tachograph Memory Reader umożliwia zdalny odczyt pamięci tachografu oraz karty kierowcy umieszczonej w tachografie.Dzięki urządzeniu nie jest potrzebny powrót samochodu do bazy celu odczytania pamięci tachografu ani odczyt kart kierowców poprzez zewnętrzne czytniki będące na wyposażeniu kierowcy.Urządzenie podłączone jest do tylnej ściany tachografu i pozostaje niewidoczne wewnątrz kabiny. Zdalny odczyt nie wymaga ingerencji kierowcy i może się odbywać przez 48h od wyłączenia zapłonu. Nie jest wymagane włożenie karty przedsiębiorstwa do tachografu. Autoryzacja odbywa się zdalnie przy pomocy czytnika kart podłączonego do komputera użytkownika (w biurze firmy lub dowolnym innym miejscu z dostępem do sieci Internet).Pliki gromadzone są na serwerach, skąd mogą być wielokrotnie pobierane przez uprawnione osoby w przedsiębiorstwie.

Budowa systemu

W budowie systemu można wyróżnić trzy bloki funkcjonalne:

  1. Pojazd z zainstalowanymi urządzeniami
  2. Aplikacja klienta/Serwerownia
  3. Biuro firmy transportowej/Klient

Wszystkie bloki, a w nich urządzenia, tworzą ciąg komunikacyjny do przesyłania danych pomiędzy tachografem a komputerem klienta.
W pojeździe umieszczone jest urządzenie STREFA GPS w odpowiedniej konfiguracji i połączeniach między innymi z tachografem. Funkcja odczytu tachografu pozostaje w uśpieniu do czasu wydania rozkazu odczytu z komputera użytkownika – uprawnionego pracownika przedsiębiorstwa.

Działanie systemu

Rozpoczęciem procedury odczytu jest zlecenie wydane z aplikacji użytkownika z komputera, do którego podłączony jest czytnik z kartą przedsiębiorstwa. Karta musi znajdować się w czytniku, ponieważ będzie służyć do zdalnej autoryzacji połączenia z tachografem. Zlecenie z komputera poprzez serwer przesyłane jest do Terminal GPRS STREFA.

Po odebraniu rozkazu Lokalizator nawiązuje połączenie z tachografem i rozpoczyna się zdalna autoryzacja. Pomiędzy tachografem a kartą przedsiębiorstwa następuje wymiana danych. Po pozytywnie zakończonej autoryzacji karta przedsiębiorstwa zostaje zwolniona
i może być wykorzystana do autoryzacji zdalnego połączenia z kolejnym tachografem. Następnie GPS odczytuje plik(i) z tachografu i zapamiętuje je we własnej pamięci. Podczas pobierania plików na tachografie widoczny jest piktogram zdalnego odczytu. Po pobraniu wszystkich plików są one przesyłane na serwer przez Terminal STREFA GPS.

Serwer zbiera i przechowuje wszystkie odczytane z tachografu pliki. Mogą być one wielokrotnie pobierane przez uprawnione osoby poprzez aplikację kliencką.

Aplikacja kliencka służy tylko do zdalnego odczytu plików z tachografu. Ich analiza musi być wykonana w dedykowanym do tego celu programie.

 


Dane teleadresowe firmy

Strefa GPS

Wólka 38, 99-220 Wartkowice

Biuro 733 299 100
Handel 733 299 101
Serwis 733 299 130

Logowanie | CRM